*** soubory mohou být průběžně aktualizovány či doplňovány novými

Soubory k pracovní učebnici Soubory obsahují zpracované stránky pracovních učebnic ve formátu SMART Notebook a PDF. Soubory slouží převážně jako sebekontrola pro práci s učebnicemi.
1. ročník Písmena (soubory pro interaktivní tabuli ve formátu SMART Notebook)
Písmena (soubory pro interaktivní tabuli ve formátu PDF)
Čtení 1 (soubory pro interaktivní tabuli ve formátu SMART Notebook)
Čtení 1 (soubory pro interaktivní tabuli ve formátu PDF)
Cviky (soubory pro interaktivní tabuli ve formátu SMART Notebook)
Cviky (soubory pro interaktivní tabuli ve formátu PDF)
Písanka 1 (soubory pro interaktivní tabuli ve formátu SMART Notebook)
Písanka 1 (soubory pro interaktivní tabuli ve formátu PDF)
2. ročník Český jazyk 2 - klíč (doplněná učebnice pro kontrolu ve formátu PDF)
Český jazyk 2 (soubory pro interaktivní tabuli ve formátu SMART Notebook)
Český jazyk 2 (soubory pro interaktivní tabuli ve formátu PDF)
Písanka 2 (soubory pro interaktivní tabuli ve formátu SMART Notebook)
Písanka 2 (soubory pro interaktivní tabuli ve formátu PDF)
3. ročník Český jazyk 3 první díl - klíč (doplněná učebnice pro kontrolu ve formátu PDF)
Český jazyk 3 první díl (soubory pro interaktivní tabuli ve formátu SMART Notebook)
Český jazyk 3 první díl (soubory pro interaktivní tabuli ve formátu PDF)
Český jazyk 3 druhý díl - klíč (doplněná učebnice pro kontrolu ve formátu PDF)
Český jazyk 3 druhý díl (soubory pro interaktivní tabuli ve formátu SMART Notebook)
Český jazyk 3 druhý díl (soubory pro interaktivní tabuli ve formátu PDF)
4. ročník Český jazyk 4 - klíč (doplněná učebnice pro kontrolu ve formátu PDF)
Český jazyk 4 (soubory pro interaktivní tabuli ve formátu SMART Notebook)
Český jazyk 4 (soubory pro interaktivní tabuli ve formátu PDF)
5. ročník Český jazyk 5 - klíč (doplněná učebnice pro kontrolu ve formátu PDF)
Český jazyk 5 (soubory pro interaktivní tabuli ve formátu SMART Notebook)
Český jazyk 5 (soubory pro interaktivní tabuli ve formátu PDF)

Doplňkové pracovní listy a testy Pracovní listy a testy doplňují pracovní učebnice, nabízí další možnost procvičení učiva, slouží k ověření zvládnutí učiva.
1. ročník Čtení 1 - pracovní listy (formát PDF)
Testy 1 (formát PDF)
Pomůcka Slova (kartičky k vytištění ve formátu PDF)
Vějíře pro začínající čtenáře - listy (pracovní listy k didaktické pomůcce ve formátu PDF)
Vějíře pro pokročilé čtenáře - listy (pracovní listy k didaktické pomůcce ve formátu PDF)
Vějíře pro začínající čtenáře - kontrola (kartičky k didaktické pomůcce ve formátu PDF)
Vějíře pro pokročilé čtenáře - kontrola (kartičky k didaktické pomůcce ve formátu PDF)
Hvězdice - kontrola (kartičky k didaktické pomůcce ve formátu PDF)
Plán pro práci s pomůckami 1 (formát PDF)
2. ročník Čtení 2 - pracovní listy (formát PDF)
Čtení 2 - pracovní listy - inspirace (doplněné pracovní listy ve formátu PDF)
Pomůcky 2 - pracovní listy (formát PDF)
Testy 2 (formát PDF)
3. ročník Čtení 3 - pracovní listy (formát PDF)
Čtení 3 - pracovní listy - inspirace (doplněné pracovní listy ve formátu PDF)
Testy 3 (formát PDF)
Diktáty 3 (soubor pro interaktivní tabuli ve formátu SMART Notebook)
Diktáty 3 (formát PDF)
Opakování 3 - pracovní listy (formát PDF)
Sloh - pracovní listy (formát PDF)
Slovní druhy - listy (pracovní listy k didaktické pomůcce ve formátu PDF)
Vyjmenovaná - listy (pracovní listy k didaktické pomůcce ve formátu PDF)
Kniha Věra, Nika a sedm babiček - pracovní listy (formát PDF)
4. ročník Čtení 4 - pracovní listy (formát PDF)
Čtení 4 - pracovní listy - inspirace (doplněné pracovní listy ve formátu PDF)
Český jazyk 4 - tvůrčí pracovní listy (formát PDF)
Testy 4 (formát PDF)
Diktáty 4 (soubor pro interaktivní tabuli ve formátu SMART Notebook)
Diktáty 4 (formát PDF)
Opakování 4 - pracovní listy (formát PDF)
Podstatná jména - pracovní listy (formát PDF)
Slovesa - pracovní listy (formát PDF)
Plán pro práci s pomůckami 4 (formát PDF)
5. ročník Čtení 5 - pracovní listy (formát PDF)
Čtení 5 - pracovní listy - inspirace (doplněné pracovní listy ve formátu PDF)
Testy 5 (formát PDF)
Testy - kontrola 5 (formát PDF)
Diktáty 5 (soubor pro interaktivní tabuli ve formátu SMART Notebook)
Diktáty 5 (formát PDF)
Pomůcka S-Z-VZ-MĚ-MNĚ (kartičky k vytištění ve formátu PDF)
Český jazyk 5 - tvůrčí pracovní listy (formát PDF)

 

Metodika Metodika nabízí, jak pracovat s pracovními učebnicemi, didaktickými pomůckami a doplňkovými soubory.
1. ročník Metodika 1 (formát PDF)
Povinná četba pro 1. stupeň ZŠ (formát PDF)
2. ročník Metodika 2 (formát PDF)
Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka (formát PDF)
Čtenářská gramotnost ve výuce - metodická příručka (formát PDF)
Přehled učiva 2 (formát PDF)
Povinná četba pro 1. stupeň ZŠ (formát PDF)
3. ročník Metodika 3 (formát PDF)
Přehled učiva 3 (formát PDF)
Věra, Nika a sedm babiček - metodika (formát PDF)
Povinná četba pro 1. stupeň ZŠ (formát PDF)
4. ročník Metodika 4 (formát PDF)
Přehled učiva 4 (formát PDF)
Povinná četba pro 1. stupeň ZŠ (formát PDF)
5. ročník Metodika 5 (formát PDF)
Povinná četba pro 1. stupeň ZŠ (formát PDF)