Společnost Rubínka vznikla v roce 2018 se záměrem pokračovat v již dlouholeté publikaci učebních materiálů od autorky Jitky Rubínové.

Všechny publikace, učebnice, pracovní sešity a pomůcky prošly a prochází úpravami grafickými i obsahovými. Princip těchto materiálů je ale nezměněn a stále klade důraz na to, aby pedagog, který tyto materiály pro výuku využívá, měl dostatek podkladů pro efektivní, smysluplnou a individuální výuku svých žáků.

Společnost nabízí akreditované semináře, konzultace i koučinky přímo u vás ve škole.